Beheers je adem, verbeter je leven.

Hoe je ademt is hoe je leeft. Een simpele zin, maar er zit veel meer achter dan je op het eerste gezicht zou denken. Want elke gedachte, elke emotie, elke fysieke toestand of beweging heeft invloed op jouw ademhaling. Zolang dat fijne gedachtes, emoties of fysieke omstandigheden zijn, gaat het meestal wel goed en vanzelf met die adem. Maar wat als er belemmeringen zijn? Belemmerende gedachtes, negatieve gedachtes, stress, verdriet, angst, boosheid, beknelling, pijn, enzovoort? Dat heeft direct gevolgen voor hoe je ademt. Vaak uit zich dat in sneller, hoger en oppervlakkiger ademhalen, ook wel borstademhaling genoemd. Er kan ook spanning in je buik of in je middenrif ontstaan, waardoor je geen volledige buikademhaling meer maakt. Je adem kan stokken, schokken, onregelmatig worden en je kunt zelfs ‘omgekeerd’ adem gaan halen, waarbij je je buik intrekt bij een inademing en loslaat op een uitademing.

 

Wanneer deze onbewust aangepaste, dysfunctionele ademhaling optreedt, heeft dat (soms vergaande) gevolgen voor je algehele gezondheid. Er kunnen allerlei klachten optreden, zoals hoofdpijn, angst, vermoeidheid, hoge bloeddruk, hartkloppingen, depressie, stress, onzekerheid, spanning in nek, schouders of lijf, pijn, kortademigheid, onrust, druk in je hoofd zijn, slapeloosheid, minder energie tijdens het sporten, enz. Ga je naar je huisarts met dit soort vage, onverklaarbare klachten, krijg je vaak het advies om het maar even wat rustiger aan te doen, of wat vroeger naar bed te gaan. Maar vaak lost dat de kern van het probleem niet op.

 

Door eerst te kijken naar jouw ademhaling en jouw unieke adempatroon in specifieke omstandigheden leer je bewust te worden van hoe je ademt. Vervolgens kun je er door middel van ademcoaching en oefeningen direct zelf mee aan de slag te gaan. Je leert je lichaam weer hoe het wel moet. Op een natuurlijke manier, zonder medicijnen. Vaak gaat het aanleren van de oefeningen vrij snel en eenvoudig. Het kost de meeste mensen een paar dagen tot een paar weken om hun lijf weer te laten wennen aan een gezonde ademhaling. Oefening baart kunst. Een paar minuten per dag bewust ademen levert vaak al een heel positief resultaat op. Jezelf Inzicht Ademcoaching helpt je door middel van een ademanalyse en gerichte, persoonlijke oefeningen weer een gezond adempatroon aan te leren en zo je leven te optimaliseren.

 

Het begint allemaal met bewustwording.

Heb jij jezelf al in zicht?

Je zelfinzicht

Jezelf in zicht

Je zelf in zicht